fredag 5 juni 2009

Majestätsbrott

Imorse var denna historia djupt upprörande. Nu är den mest tragikomisk:

Familjeminister Nadine Morano (UMP) har polisanmält ett femtontal internauts som postat "förolämpningar" i kommentartorsfält på YouTube och DailyMotion i samband med videoklipp där ministern förekommer.

En av dessa förolämpningar var "Hou, la menteuse" - "Den lögnerskan".
Den småbarnsmor som skrev detta i februari har nu kallats att uppträda inför domstol den 11 juni, anklagad för "injures publiques envers un membre du ministère" "offentliga förolämpningar av en medlem av ministeriet".

Moranos advokat hävdar att ministern var trött på förlämpningar, och därför vände sig till YouTube och DailyMotion för att begära "en urgence la date, l'heure et les adresses IP utilisées et tout élément d'identification, pour la mise en ligne des commentaires"
"snarast möjligt, datum, klockslag, IP-adresser och identitetsuppgifter för de som postat kommentarerna."

Nu har denna aktion givetvis haft motsatt verkan. Om ministern ämnar lagföra alla som förolämpar henne kommer hon att ha mycket att göra framöver. Inte minst Numeramas kommentatorsfält fylldes snabbt av förolämpningar, liksom YouTubes och DailyMotions, blandade med misstro över vad som pågår.

Om man någonsin trott det vara möjligt att skrämma människor till tystnad och på så sätt kontrollera Nätet, så bör man nu inse att Nätets själva natur motverkar detta. Alla sådana försök sprids, förlöjligas, väcker vrede, leder till protester: en internaut som utsätts för maktmissbruk står hädanefter aldrig ensam.

Nadine Morano säger sig nu vara "chockad" över Hou-la-menteuse-fallet. Ministern säger sig inte vilja sanktionera en person som kallar henne lögnerska:
"On est dans le champ de l'expression démocratique. Elle a le droit de ne pas être d'accord avec moi. Ca ne me dérange pas"
"Vi befinner oss här på området yttrandefrihet. Hon har rätt att inte vara överens med mig. Det stör mig inte."

Hennes advokat säger däremot att han inte kan ta ansvar för om en polis, eller rättsväsendet, agerat med "överdriven nit".
Kanske var den internaut som skrivit "Hou la menteuse" lättare att identifiera än de andra, spekulerar advokaten.

Le Figaro tar upp affären och nämner att den, och historien med filosofiläraren som ropade "Sarkozy jag ser dig!", är värdiga l'Espagne franquiste - Spanien under Franco.