onsdag 3 juni 2009

Möglet

Man brukar inte anklaga Sarkozy för att vara en korrumperad politiker. Han är för rättfram, för oraffinerad, för öppet makthungrig och bara alltför förtjust i att demonstrera sin nyvunna rikedom, sitt "bling", för världen. Han gynnar sina vänner, men i övrigt: what you see is what you get.

Däremot har något hänt under hans regeringsperiod.
Personen Sarkozy och hans system; "sarkozysmen" kallad, är inte ömsesidigt överlappande. Man skulle kunna säga att presidenten ställt in en viss samhällstemperatur - men i den temperaturen frodas dessvärre även avarterna som mögel.

Personer inom det offentliga; poliser och tjänstemän, upplever sig ha en större legitimitet för sin ibland överdrivet nitiska maktutövning. Sarkozys tal om inrikes säkerhet och hårda tag, framför allt mot beteenden orsakade av fattigdom, snarare än själva fattigdomen, har spridit en "anda", en känsla av strafffrihet för de som har makt och de som har resurser.

Och detta riskerar förvärras alltmer. Sarkozy vill reformera rättsväsendet och han vill reformera affärsvärlden: Han vill ha en ökad smidighet inom samhällsfunktionerna och färre hinder för industrin.

Transparency International France
, en organisation som arbetar mot korruption, uttrycker oro.
Bland annat över regeringens önskan att avskaffa le juge d'instruction, ett från staten självständigt domarämbete.
Man vill också överlåta ekonomisk brottlighet och "affärer" inom finansvärlden till civilrättsliga instanser; de facto en slags avkriminalisering.
Och alltfler företeelser har börjat omfattas av hemligstämplar; begreppet secret défence, försvarshemlighet, har utvidgats betydligt.

Sammantaget, meddelar de i sin rapport, visar Frankrike under Sarkozys regeringsperiod, tecken på ökad korruption.


Rapporten från Transparency International France (pdf)