tisdag 9 juni 2009

...och vinden vänder

Nationellt centrum för vetenskaplig forskning; Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS (eng) har lagt ut en video från en debatt de anordnat på temat säkerhet contra privatliv, rapporterar Le Monde-bloggaren Jean-Marc Manach.

Deltagarna var forskare på CNRS och en representant för CNIL; den myndighet som övervakar individens rättigheter på Nätet - och alla var engagerade i bevarandet av privatlivet.

Jean-Marc Manach berättar om en tydlig attitydförändring:
Även innan 11 september försiggick dessa debatter på CNRS mellan företrädare för polis, gendarmeri, inrikesministeriet och regeringen - och med en försvarare av individens rättigheter pliktskyldigast inbjuden.
Nu skedde debatten mellan forskare med starkt engagemang i rättighetsfrågor - och en forskare inom området säkerhet/biometri, som endast, försäkrade denne, ägnade området ett rent "vetenskapligt intresse".

Det är inte längre de som påtalar problemen med övervakning som kallas "paranoida".
Det börjar tvärtom spridas en övertygelse om att denna paranoia främst är ett symptom hos de politiker som låter vardagen invaderas av i värsta fall kontraproduktiva system för kontroll och övervakning.