onsdag 17 juni 2009

Tillbaks till papperet

Kulturminister Christine Albanel meddelade idag att från och med i höst kommer alla ungdomar mellan 18 och 24 år att få prenumerera på en valfri dagstidning gratis en dag i veckan, under ett år.
5 miljoner euro har anslagits till projektet.

Frankrike räknar 750 000 unga i denna åldersgrupp. Tidningarnas organisationer förutspår att 200 000 av dessa kommer att nappa på erbjudandet.