måndag 22 juni 2009

Sol-presidenten har talat

Nicolas Sarkozys tal innehöll följande tydliga besked angående Internets plats i hans världsbild (sid 6):

(...)
Detta gäller också vår debatt om upphovsrätt. För hur kan det, när allt kommer omkring, få finnas rättslösa zoner i vårt samhälle? Hur kan man samtidigt kräva att ekonomin skall regleras men att Internet inte skall det? Hur kan man acceptera att regler som gäller hela det övriga samhället inte skall gälla på Internet? Genom att försvara upphovsrätten, försvarar jag inte bara det konstnärliga skapandet, jag försvarar också den idé jag har om det liberala samhället, där var och ens frihet grundar sig på respekten för andras rättigheter. Det är också vår kulturs framtid jag försvarar. Det är skapandets framtid. Jag kommer att gå hela vägen. (presidentens kursivering)
(...)

Intrigen tätnar

Nicolas Sarkozy's tal (pdf)