torsdag 11 juni 2009

Förslag: undantagsdomstolar

Regeringens kamp för att rädda projekt HADOPI fortsätter.

Albanels förslag för att göra lagen brukbar är att snarast upprätta nya TGI (Tribunal de Grande Instance); domstolar som skulle vara specialiserade på denna typ av fall. Med andra ord ett slags undantagsdomstolar.

Laurent Bédouet, domare och generalsekreterare i domarnas fackförening, avfärdar tanken:
"Christine Albanel a dit que le Conseil constitutionnel avait validé 90% du texte de loi, c'est peut-être vrai si on ne compte que les articles censurés, mais on pourrait dire aussi qu'il a censuré 90% de l'esprit de ce projet. (...) Le Conseil a censuré la base de son architecture, et le texte s'est effondré."

"Christine Albanel har sagt att Författningsdomstolen har bekräftat 90% av lagtexten, och det är kanske sant om man endast räknar antalet förkastade paragrafer, men man kan också säga att den förkastat 90% av andemeningen. (...) Författningsdomstolen har förkastat arkitekturens grund, och lagtexten har rasat samman."


Bédouet
anser det uteslutet att det franska rättssystemet skulle kunna belastas med denna typ av utredningar: HADOPI skulle ha arbetat summariskt, närmast industriellt, och utfört 180 000 avstängningar per år.

Ett rättssystem däremot, tillerkänner den anklagade rättigheter och fodrar någon slags bevisning - vilket skulle innebära en arbetsbelastning som i praktiken omöjliggör verkställandet av hadopi-lagen inom juridikens ramar.
Kostnaderna skulle bli enorma. Personal skulle behöva massrekryteras.

Rättvisa är ett hantverk, ingen industriell verksamhet. Inte så länge Frankrike har en konstitution och en instans som vakar över den.