måndag 15 juni 2009

Ett spratt

Den franske journalisten Fabrice Epelboin konstaterar, tillspetsat, att "piraterna", nu när de kommit in i EU-parlamentet, även förklarat sitt första krig.

Det han i själva verket syftar på är det faktum att The Pirate Bay valt att stödja Anonymous i deras resoluta kamp för att krossa Scientologerna.
(eng. länk)

Just detta råkar även vara ett projekt som franska staten drivit sedan länge.
Och idag föll en dom i le tribunal correctionnel i Paris som kräver organisationens omedelbara upplösning, samt fastslår dryga bötesstraff och villkorligt fängelse för flera ledare; fällda för brottet "organiserat bedrägeri".

Frankrike, The Pirate bay och Anonymous - mot samma fiende; en mycket märklig och ofrivillig allians.
Särskilt som, spekulerar Epelboin, den franska statens institutioner kan vara nästa mål för Anonymous och piratsympatisörerna på nätet.

Den 19 april publicerade les Anonymes en mycket obehaglig video på Nätet - ett meddelande riktat till den än mer obehaglige talesmannen för UMP, Frédéric Lefevbre - den beryktade näthataren och lobbyisten.
Budskapet var otvetydligt; les Anonymes avsåg att få ett slut på Lefevbres närvaro på Nätet; på grund hans "metoder", hans "hyckleri" och hans "fräckhet" - men andra ord: ett mycket rimligt och trovärdigt meddelande.
Filmen orsakade uppståndelse och klippet sågs mer än 30 000 gånger.

Några dagar senare lät samma avsändare meddela att man inte alls var intresserad av Lefevbre:
"Bonjour Frédéric Lefebvre. N'ayez pas peur. Malgré les énormités que vous débitez à propos d'Internet et d'Hadopi, vous n'intéressez pas les Anonymes. (...)"

"...Frédéric Lefebvre. Var inte rädd. Trots de grovheter ni rabblar apropå Internet och Hadopi, så intresserar ni inte les Anonymes (...)"

Varpå man förklarar att man helt enkelt utnyttjat UMPs talesman för att rikta uppmärksamheten mot sin kamp mot scientologerna.

Men, menar Epelboin, varningen, som antog formen av ett "spratt" riktat mot Lefevbre, bör verkligen ses som en varning - riktad till den franska regeringen:
"internet est un espace de Liberté, de résistance, et de connaissance, notre combat n’est pas mu par la haine. Nous sommes les Anonymes, notre nom est légion, nous ne pardonnons pas, nous n’oublierons pas, nous sommes là, nous vous regardons."

"internet är en plats för Frihet, motstånd och kunskap, vår kamp är inte driven av hat. Vi är les Anonymes, vårt namn är Legion, vi förlåter inte, vi glömmer inte, vi är här, vi iaktar er."