söndag 21 juni 2009

Söndagsläsning

Badlands Hyena berättar på sitt oefterhärmliga sätt om The Liberal Party i Kanada, vars företrädare talar om vikten av nätneutralitet - och konstaterar att “The Internet is the backbone of today’s flow of free ideas”.

Liknande signaler kommer nu även från Europakommissionen, som den 18 juni publicerade en rapport om "Internet governance - the next steps" (pdf) i vilken man, trots att man betonar vikten av kontroll, även slår fast vikten av att Internet förblir fritt och neutralt (sid 5):

The Commission believes in maintaining the EU's strong emphasis on the need for security and stability of the global Internet, the respect for human rights, freedom of expression, privacy, protection of personal data and the promotion of cultural and linguistic diversity.
(...)
The open interoperable and 'end-to-end' nature of the Internet' s core architecture must be respected. This was stressed by the Council in 2005 and reiterated in 2008.

Rapporten påminner också inledningsvis om Internets ursprung i den akademiska världen, och om hur besluten rörande Internets utveckling togs av forskare och ingenjörer.

Månglare (Joh. 2:13-15) hade givetvis aldrig skapat ett sådant Internet. De hade gjort det till en saluhall från början. Nu försöker de dock, något senkommet, att bemäktiga sig Internet för att göra det till sin egen futtiga avbild.

PJ Linder, ledarskribent i SvD, har råkat ut för det märkliga att bli misstänkt för att vara piratpartist. "Caramba", är Linders reaktion på detta.
Linder hade nämligen, i en krönika, endast uttryckt sina vanliga åsikter om människors rätt till personlig integritet och att slippa statlig övervakning.
"Det märkvärdiga är att dessa åsikter blir betraktade som uttryck för piratpartism. Så långt har det gått.", konstaterar Linder.

Han infogar dessutom ett långt citat av Gösta Bohman, som tydligen även denne - en välbevarad hemlighet - måste varit "piratpartist".