tisdag 20 oktober 2009

Sverige nr 1 - Frankrike nr...43

Idag publicerar Reporters Sans Frontières (Reportrar utan gränser) sin årliga rapport om yttrandefriheten i världen.

På deras lista, som rangordnar världens länder efter deras förmåga att uppfylla grundläggande kriterier för press- och yttrandefrihet, ligger de skandinaviska länderna i topp. På delad förstaplats: Sverige, Norge, Danmark, Finland och Irland - följda i fallande ordning av Estland, Holland, Schweiz och Island.

Först på 43:e plats återfinns Frankrike, som rasat nedåt på listan som en direkt följd av regeringens envisa kamp att genomdriva Hadopi-lagstiftningen, hårt kritiserad av organisationen som anser att metoderna påminner om den censur som föregick "lagen av den 29 juli 1881" som stadfäste pressfriheten.

Organisationens generalsekreterare Jean-François Julliard, uttrycker särskild oro över att länder i Europa, som Frankrike och Italien, år efter år fortsätter sin tillbakagång med avseende på de medborgerliga fri- och rättigheterna. "Innebär detta slutet på den europeiska modellen?" frågar sig organisationen, och uppmärksammar att även om europeiska länder fortfarande ligger i topp så har vissa europeiska länder på listan passerats av unga demokratier i Afrika och Latinamerika. Journalister utsätts fortfarande för fysiska hot i Italien och Spanien, liksom på Balkan.

Den "infernaliska trion" i botten är f ö Turkmenistan, Nordkorea och Eritrea - i den ordningen. Nordkorea har följaktligen mer pressfrihet än någon.