onsdag 28 oktober 2009

Internet, Patria Nostra

När nu Sarkozy och hans parti UMP vill definiera den nationella franska identiteten - enligt presidenten starkt knuten till den franska jorden, så överraskar Nathalie Kosciusko-Morizet - statssekreterare med ansvar för Frankrikes it-ekonomi - med ett helt annat perspektiv.

Intervjuad för radiokanalen Europe1 säger hon: "de plus en plus d'internautes considèrent qu'internet est leur patrie", "fler och fler internauts anser att Internet är deras hemland".
En identitet, menar hon, utgörs inte längre uteslutande av fädernejorden, en plats, en familj eller ett yrke. "Identitet är att vara någonstans ifrån (...) men det kan också vara ett digitalt community".