lördag 24 oktober 2009

Bananrepubliken, demokratin - och Internet II

Africascopie är ett bloggprojekt som drivs av två journalister från Le Monde, Jean Abbiateci och Antonin Sabot, som mellan den 19 oktober och 7 november reser runt i franskspråkiga Afrika för tidningens räkning.
Målet är att undersöka hur den nya tekniken förändrar afrikanska samhällen, med tonvikt på Senegal och Mali.

"Internet ökar trycket i motståndet mot korruptionen", konstaterar advokaten Mahamadou Konaté från Mali. Han prisar även de nya möjligheterna till effektivt svärmarbete: "J’ai la possibilité de m’adresser à 10 000 personnes en même temps et qui peuvent m’aider à démêler un point de droit si besoin. Nous ne sommes plus dans un contexte de droit exclusivement malien. On peut aller chercher des réponses dans d’autres pays et donc de faire évoluer le droit malien”.

"Jag har möjlighet att vända mig till 10 000 personer samtidigt som kan hjälpa mig reda ut ett juridiskt spörsmål om så behövs. Vi befinner oss inte heller uteslutande i det rättsliga sammanhang som råder i Mali. Man kan söka svar i andra länder och därmed få rättssystemet i Mali att utvecklas."

Vilket redan skett på affärsrättens område. Korruptionen görs alltmer synlig tack vare den transparens den nya tekniken framtvingar. Opinionen tvingar makthavare att svara.
Men även makthavare drar nytta av den elektroniska kommunikationens möjligheter. Man kan t ex räkna med att myndigheterna avlyssnar all trafik.
"Alla i republiken Mali har en liten 06:a" - en mobiltelefon med franskt abonnemang - berättar advokaten, som själv har två sådana på skrivbordet och sex i skrivbordslådan. Det är just nu säkrast för medborgare i Mali att ringa via Frankrike.

Initiativ för att främja digital demokratisering blir allt viktigare eftersom det är en utomordentligt stark drivkraft även för politisk demokratisering.

Det är följaktligen inte rätt tidpunkt för Europa att själva överge idén