torsdag 8 oktober 2009

Den sista utposten

Gårdagens beslut av Italiens författningsdomstol är synnerligen glädjande. Beslutet - att Berlusconi inte står över lagen - sätter vissa sunda gränser för den lille mannens makt över det italienska samhället.

Förhoppingsvis kan beslutet även tjäna som inspiration för den franska motsvarigheten, Le Conseil Constitutionnel, som just nu behandlar uppenbart anti-konstitutionella Hadopi 2.

För både Frankrike och Italien tycks deras författningsdomstolar allt oftare fungera som demokratins sista utpost, då de respektive ländernas ledare och ledarskikt använder demokratiska grundprinciper som dörrmatta.
Givetvis avfärdar Berlusconi den italienska författningsdomstolen som "ett redskap för vänstern". Dock verkar han ha fortsatt förtroende och stort stöd bland tv-publiken: den möjligtvis något lättroade italienska allmänheten.

Man har de ledare man förtjänar. Det är därför som vi...(??)