tisdag 27 oktober 2009

Informationens kritiska massa II

I Kafka's Processen konfronteras huvudpersonen Josef K. med en byråkrati vars syften är obegripliga. På vilken information grundar den beslutet att inleda en process mot Herr K.?
Bokens surrealism kontrasterar mot det torra, nyktra språket. Hur kan något berättat på ett så exakt språk vara så fullständigt ogreppbart? Känslan är mardrömslik, och huvudpersonens utsatthet total.

När juridikprofessor Daniel Solove använder boken som metafor är det för att illustrera individens känsla av sårbarhet i ett samhälle där mängder av information används för att fatta viktiga beslut som medborgaren inte är delaktig i, endast utsatt för, och på okända grunder. Han skriver:

"The problems captured by the Kafka metaphor are (...) problems of information processing—the storage, use, or analysis of data—rather than information collection. They affect the power relationships between people and the institutions of the modern state. They not only frustrate the individual by creating a sense of helplessness and powerlessness, but they also affect social structure by altering the kind of relationships people have with the institutions that make important decisions about their lives."

För Solove är det inte alls självklart att samhällsintresset och den personliga integriteten utgör två motsatta poler. Dessa intressen är sammanflätade snarare än i konflikt med varandra. De samhälleliga institutionernas respekt för den personliga integriteten har ett essentiellt socialt värde. Om personuppgifter lagras och används på ett oförutsägbart och ogenomträngligt vis, eller tolkas enligt ett glidande regelverk, så uppstår en skada som övergår förlusten av den personliga integriteten. Den sociala tilliten krackelerar och medborgarna förändrar sitt beteende. Det sprider oro, och det uppstår en hämmande försiktighet.

Hur kan man då egentligen, frågar sig Le Monde, vara säker på att man inte har något att dölja?
"...man vågar inte längre hitta på något, skämta, överskrida gränser, pröva sig fram, kritisera...av rädsla för att någon vi inte känner en dag skall komma och förebrå oss det av oförklarliga skäl".