måndag 19 oktober 2009

Boken och Internet enligt Eco I

"N'espérez pas vous débarrasser des livres", (Hoppas inte på att slippa böckerna) som utkommer i Frankrike den 21 oktober, är Umberto Eco's senaste bok, skriven tillsammans med dramatikern och manusförfattaren Jean-Claude Carrière.
Det är en humoristisk exposé över bokens historia och det motstånd den tvingats övervinna för att bli etablerad - och så central i vår kultur att vår kultur vore otänkbar utan den. Dock har den genom historien varit en hotad och bekämpad företeelse. Vid en jämförelse framstår motståndet mot e-boken som obetydligt.

"Boken är en uppfinning som aldrig kan bli föråldrad, lika litet som hjulet, hammaren och skeden", konstaterar Umberto Eco. Och e-boken, slår han fast, imiterar bokens struktur och innebär i sig inte något nytt. Däremot har den, jämfört med pappersboken, en uppenbar brist: "...le livre de papier est autonome, alors que l'e-book est un outil dépendant, ne serait-ce que de l'électricité. Robinson Crusoé sur son île aurait eu de quoi lire pendant trente ans avec une bible de Gutenberg. Si elle avait été numérisée dans un e-book, il en aurait profité pendant les trois heures d'autonomie de sa batterie. (...) Nous pouvons encore aujourd'hui lire des livres vieux de cinq cents ans. En revanche, nous n'avons aucune preuve scientifique que le livre électronique puisse durer au-delà de trois ou quatre ans. "

"...boken i papper är autonom, medan e-boken är ett verktyg, beroende, om inte annat, av elektricitet. Robinson Kruse på sin ö hade haft att läsa i trettio år med Gutenbergs bibel. Om det varit en digitaliserad e-bok hade han kunnat ånjuta tre timmars autonomi med sitt batteri. (...) Vi kan fortfarande läsa femhundra år gamla böcker. Däremot har vi inga vetenskapliga bevis för att en elektronisk bok kan var i mer än tre, fyra år."

Eco ser däremot en stor praktisk betydelse hos e-boken: En domare kan exempelvis behändigt bära med sig 25 000 lagrade dokument.

Internet, försäkrar han, innebär inget hot mot boken; utan uppmuntrar läsandet genom att öka nyfikenheten. Dessutom gör Internet, enligt Eco, läsandet mer nödvändigt än någonsin:

"Avec internet, nous sommes revenus à l'ère alphabétique. Si jamais nous avions cru être entrés dans la civilisation des images, voilà que l'ordinateur nous réintroduit dans la galaxie de Gutenberg et tout le monde se trouve désormais obligé de lire."

"Med Internet återvänder vi till alfabetets tidsålder. Om vi någonsin trott att vi tagit steget in i en bildburen civilisation, så återför datorn oss till Gutenbergs galax och alla blir hädanefter tvungna att läsa."