torsdag 22 oktober 2009

Bad news

Den franska författningsdomstolen släpper igenom Hadopi 2 nästan i sin helhet med någon enstaka reservation. Det måste betecknas som en politisk seger för Sarkozy att han fått igenom lagen: Den utgör en stark signal till internauts, även om den i praktiken inte har stora utsikter att kunna appliceras.