lördag 31 oktober 2009

De militanta

La Ligue ODEBI, som utmärkt sig för sitt militanta - och militäriska - motstånd mot alla åtgärder som hotar friheten på Nätet, läste upp ett uttalande under releasefesten för La Bataille Hadopi. Budskapet var klart: Allt har sin tid, och tiden för politiska lösningar är över.

"La Ligue" anser att kampen nu står om yttrandefriheten och att parlamentariska metoder, eftersom de visat sig verkningslösa, är föråldrade och överspelade. Motståndet måste gå över i en ny fas; av kryptering, hacking och civilt motstånd - förslagsvis genom att delta i den "digitala arméns" aktioner. De fastslår även: "Les partis politiques d'opposition doivent avoir conscience de la nécessité absolue d'inclure sans aucune ambigüité dans leur programme la suppression pure et simple des textes liberticides promulgués depuis des années, pour que demain, peut-être, nous retrouvions nos libertés."

"De politiska oppositionspartierna måste inse nödvändigheten av att inkludera ett otvetydigt upprivande av de frihetsmördande lagtexter som stadfästs de senaste åren, så att vi i framtiden, kanske, kan återfinna vår frihet".

Och de avslutar:
"La liberté d'expression est la mère de toutes les libertés : tout combat s'appuie sur elle. Quand elle disparaît, le combat ne peut plus passer que par les armes."

"Yttrandefriheten är alla friheters moder: all kamp grundar sig på den. När den försvinner återstår bara kamp med vapen."