torsdag 15 oktober 2009

De två topparna

O’Reilly är ett legendariskt förlag specialiserat på litteratur i ämnen som mjukvaruprogrammering, datavetenskap och framtidens teknologi.

O'Reilly är en kraftfull aktör på Nätet och sprider kunskap om datorer, teknik och den digitala världen bland annat genom att anordna internationella konferenser. Den 13 oktober anordnade förlaget en konferens kring möjligheterna för framtidens förlagsverksamhet, TOC - Tools of Change for Publishing - i anslutning till den nu pågående bokmässan i Frankfurt (14-18 oktober).

En av talarna var Cory Doctorow, författare, aktivist och medgrundare till sajten Boing-Boing. Han fördömde fullständigt användandet av DRM, Digital Rights Management, och menade att de som förordade detta och liknande system var "de verkliga piraterna" och förlagens dödgrävare.

Men det kanske mest intressanta var presentationen av en undersökning som visar att piratverksamhet leder till ökad försäljning (av böcker ur O'Reilly's sortiment) genom att bidra till en andra, eftersläpande "topp" i försäljningen - som sammanfaller med den tid då den illegala fildelningen av boken tar fart.

Nästa TOC-konferens: 22-24 februari i New York.