måndag 19 oktober 2009

Boken och Internet enligt Eco III

"Vi kan anse att skriften är en förlängning av handen och i den meningen är den nästan biologisk. Dess kommunikationsteknologi är direkt lierad med kroppen. (...) Medan våra moderna innovationer, film, radio, Internet inte är biologiska."

Umberto Eco är ingen internaut, ingen Homo numericus. Han föreställer sig inte att genom lätta fingerrörelser i tomma luften kontrollera sin session i den virtuella verklighet som projiceras tätt framför hans ögon. Han föreställer sig inte att den nya tekniken, för första gången, verkligen kan sammansmälta med biologin - eller att många faktiskt redan upplever den känslan vid sina tangentbord.

Han jämför Nätet med "två flaskor whiskey", något som ger den mest dramatiska och vansinniga svindel - en "koma" orsakad av alkoholförgiftning. Ändå ser han Internet som en underbar uppfinning, dock främst som en form för spridning av det skrivna ordet, jämförbar med Gutenbergs boktryckarrevolution, som ett uttryck för en läsandekultur.

Den gaullistiske partiledaren Nicolas Dupont-Aignan uttrycker sig därmed betydligt mer rättvisande och träffsäkert (sic!) när han konstaterar: "Tryckpressen möjliggjorde folkets läsande, Internet kommer att möjliggöra dess skrivande."