torsdag 22 oktober 2009

Françafrique

Françafrique: Wikipedia (eng.)

"Jag vågar inte ens tänka på hur långt Sarkozy gått om han varit ledare för ett afrikanskt land"
, anmärker journalisten och författaren Serge Félix N'Piénikoua från Benin - tidigare en del av kolonin Franska Västafrika. "Men", fortsätter han, "i grund och botten kanske Frankrike redan är ett afrikanskt land. Ett afrikanskt land som vilket som helst". I den fransktalande delen av Afrika är man inte imponerad av den forna kolonialmakten. Inte sedan De Gaulle (som öppnade för koloniernas självständighet) anses något gott ha kommit därifrån.

I de afrikanska länderna är det legio att makten överförs från far till son, även om fadern blivit vald - lusten att grunda dynastier är stark. När då ett europeiskt land som Frankrike helt fräckt visar liknande tendenser - i och med presidentens oblyga önskan att "lämna över" Frankrikes rikaste förort Neuilly-sur-Seine samt Paris' affärsdistrikt La Défense till sin son - så drar man uppenbart undan mattan för de som verkar för demokrati i länder utanför Europa - exempelvis i Afrika. "Sarkozy visar ett dåligt exempel", konstaterar dagstidningen Le Bénin Aujourd'hui.

"Et voilà que l’on reparle de l’ambition politique des fils de présidents ! Et cette fois-ci, pas en Afrique, un continent qui semble s’être fait un apanage de la chose. Mais bien en France, patrie de la Liberté, de l’Egalité et de la Fraternité."
"Nu pratar man minsann igen om politiska ambitioner hos söner till presidenter! Och den här gången är det inte i Afrika, en kontinent som tycks ha gjort anspråk på detta privilegium. Den här gången handlar det om Frankrike, Frihetens, Jämlikhetens och Broderskapets hemland.", skriver Le Pays, en dagstidning i Burkina Faso.

Ett Europa som uppvisar odemokratiska tendenser - för att inte säga despotiska, korporativistiska och fascistoida tendenser - sprider en smitta som angriper och eroderar demokratiprocesser internationellt.
När detta dessutom ackompanjeras av politiskt korrekta europeiska moralföreläsningar riktade mot andra länder passerar det gränsen för det uthärdliga.