fredag 23 oktober 2009

Mortal Sin: Anger

Le Figaro konstaterar idag att den franska författningsdomstolen i princip förkastat socialisternas samtliga invändningar mot Hadopi 2-lagens principer, inklusive de mest märkliga.
Nu återstår det för Frankrikes domare att hantera denna lagtext "från fall till fall" (Författningsdomstolens formulering) vilket lägger en till synes orimlig börda på dessa domare.

Sarkozy uttrycker "glädje", med orden: "la France, pays inventeur du droit d'auteur, nation protectrice des artistes, montre sa volonté d'adapter cette protection sans nuire aux droits des consommateurs", "Frankrike, uppfinnare av upphovsrätten, en nation som beskyddar artister, visar sin vilja anpassa detta skydd, utan att skada konsumenternas rättigheter". Kulturminister Mitterrand konstaterar att kampen mot piratverksamheten nu kan fortsätta enligt planerna.
UMPs talesman Frédéric Lefebvre menar att "detta år kommer att bli det år då det legala alternativet utvecklas och kreatörerna verkligen får sin ersättning...".

Regissören, skådespelaren och manusförfattaren Jacques Weber levererade så sent som igår följande skarpsinniga analys av UMPs val av talesman: "Mais, naturellement, ce n’est pas un hasard si on prend le plus vulgaire, le plus con, le plus effroyable qui soit pour parler à la population. La population est bête et imbécile donc il faut un bête et un imbécile pour leur parler. Je n’ai jamais vu un type pareil.”

" Men givetvis är det inte en tillfällighet att man väljer den mest vulgära, den mest idiotiska, den mest förfärliga person man kan tänka sig för att tala till folket. Folket är dumt och imbecillt, alltså behövs en dum och imbecill person för att tilltala det. Jag har aldrig sett något liknande."

Weber kallade i övrigt Lefebvre för en "dumskalle" och en "kretin" och försäkrade att han vid upprepade tillfällen fått lust att "slå honom på käften".

Detta gäller definitivt inte endast Frédéric Lefebvre, men annars: Word!