lördag 17 oktober 2009

P2P på utdöende

Uppdatering:...vilket kanske är ett förhastat antagande (se kommentarer).


Den så bekrigade företeelsen klassisk fildelning via peer-to-peer håller på att försvinna - för att istället ersättas med streaming. Fenomenet har varit påtagligt de senaste två åren och kan iaktas globalt.

Av förklarliga skäl är tendensen särskilt tydlig i Frankrike: Hadopi-lagen beivrar endast upphovsrättsbrott som innebär en nedladdning via den egna internetuppkopplingen. Mot en teknik som streaming förmår lagen ingenting.
Samtidigt som Hadopi-lagen är på väg att införas, är den teknik lagen beivrar på väg bort. Den franska staten kommer följaktligen att spendera enorma summor på de franska "piraternas" teknikbyte, och med detta som enda resultat.

Stéphane Michenaud, vd för prisjägarföretaget Copeeright agency som fiskar IP-adresser åt upphovsrättsindustrin, menar att det skett en tydlig migration från den ena tekniken till den andra de senaste månaderna. "Piraterna känner till lagen", säger han; "de vet att de nu blir upptäckta via peer-to-peer". I Spanien och Italien är tendensen ännu inte lika stark. Hadopi har snabbat på den franska utvecklingen.

Kampen mot fildelning via streaming kommer att innebära betydande svårigheter, om nu någon vill åta sig den, särskilt om servrarna befinner sig utanför landets gränser.