söndag 18 oktober 2009

Om fraktaler II

Som matematikern Benoît Mandelbrot påpekar, så antar inte alla naturliga företeelser (som moln) enkla geometriska former (som en sfär). Inte heller följer naturliga fenomen alltid enkla lagar eller formler - vilket, enligt Mandelbrot, även gäller de fenomen som skapats av människor, som till exempel finansmarknaden.

Medan kuben och den statistiska normalfördelningskurvan är lättbegripliga för det mänskliga medvetandet är molnformation och molekylers rörelser till synes slumpmässiga och kaotiska. Men eftersom även dessa fenomen rimligtvis är underkastade universella lagar så måste begreppet kaos beskriva en uteslutande mänsklig brist på förståelse inför en ogenomtränglig komplexitet. Kaos är ordning känd endast av Gud.

Dock kan fraktalernas matematik appliceras på vad som uppfattas som kaos - och fram träder ett mönster, en begriplighet, en förutsägbarhet. Fysikens fenomen, materiens form - den organiska och den oorganiska - verkar grunda sig på samma organiserande princip: fraktalen.