tisdag 27 oktober 2009

Fädernejorden

Efter att hadopi-lagen drivits igenom med mångordigt tal om det franska kulturella undantaget, det alldeles särskilda förhållandet Frankrike har till sin kultur, sina kulturarbetare och sin kulturpolitik, är det dags för själva jorden att vara identitetsgrundande för fransmännen.

President Sarkozy höll idag ett tal där han hävdade att "La France a un lien charnel avec son agriculture, et j'ose le mot, avec sa terre. Le mot terre a une signification française. J'ai été élu pour défendre l'identité nationale française, ces mots ne me font pas peur. Je les revendique".

"Frankrike har ett blodsband till sitt jordbruk och, jag säger det, till sin fädernejord. Ordet 'jord' har en särskild fransk betydelse. Jag gick till val på att försvara den franska nationella identiteten; dessa ord skämmer mig inte. Jag gör dem till mina."

Presidenten tänker visserligen inte kriminalisera alla medborgare som odlar egna tomater i sin lilla täppa, men väl tömma ett ymnighetshorn av jordbruksstöd över Frankrikes bönder. Hela sektorn upplever en djup kris, och landsbygdens folk utgör stommen i Sarkozys väljarkår. De blir nu försäkrade om att det franska jordbruket främst är en del av landets historia, tradition och identitet.

Ministern för immigration, integration och nationell identitet, Eric Besson, lanserar den 2 november en landsomfattande debatt om vad begreppet "den franska nationella identiteten" betyder - och vad den betyder i relation till immigrationen.

Sarkozy styr upp på den franska högerns klassiska områden; säkerheten, immigrationen, landsbygden och jordbruket. Högerextrema Front National rasar. "Minister Bessons mål är inte immigrationen utan FN!", är deras högst rimliga tolkning.

Sarkozy slår nog två flugor, om möjligt.