söndag 25 oktober 2009

Fenomen vid hovet

Nicolas Sarkozys särskilde rådgivare Henri Guaino erkänner nu den "möjliga förekomsten" av ett problem i kretsen kring presidenten.

Guaino
kallar det ett "phenomène de cour", ett hovfenomen, dvs. personerna närmast presidenten uppför sig som hovmän och hovdamer kring en kung, vilket förlamar dem.
Han försäkrar dock, inför en journalist på tv-kanalen France 5: "Connaissez-vous un lieu de pouvoir qui ne génère pas un phénomène de cour ? L'Elysée aujourd'hui n'en génère ni plus, ni moins que tous les autres lieux de pouvoir ou que l'Elysée n'en a généré jadis."

"Känner ni till något maktcentrum som inte alstrar ett hovfenomen? Elyséepalatset idag alstrar varken mer eller mindre än andra maktcentra, och inte heller mer än Elyséepalatset alstrat tidigare."

Det handlar återigen om presidentsonen Jean, som först efter två veckor av protester drog sig tillbaka från en näst intill garanterad tjänst som ledare för Paris' största affärsdistrikt, något som lett till en upprörd debatt kring republikens grundläggande värderingar - och en våg av löje, särskilt på Nätet och i utländsk media.

Det som förvånat mest är det bristande omdömet, arrogansen och den ohyggliga fräckhet - eller totala blindhet - med vilken man reservationslöst försvarat "Prins Jean's" upphöjelse. Som om man i regeringen lidit av en kollektiv psykos.

Guaino
säger om Sarkozy: "Han är en av de få politiker man alltid, i hela hans liv, kunnat tala rakt och öppet med (...) Nu finns det utan tvivel de som, nedkylda av hovmentaliteten, inte vågar motsäga fursten. Man har alltid kunnat iaktaga sådant och kommer utan tvivel alltid att kunna göra det."

I det har Guaino givetvis rätt. Fenomenet är allmängiltigt.