tisdag 27 oktober 2009

Informationens kritiska massa I

Journalisten Paula Hammerskog skriver på Mindpark: När alla vet allt litar ingen på någon - en artikel om informationssamhället, som förändrar synen på experter, auktoriteter och myndigheter.
En återkommande fråga, som ett omkväde: "Vem skall man lita på? Och varför?"

"När vi alla har tillgång till oerhörda mängder information (men inte insikt, information i sig räcker ju oftast inte), ökar kraven på dem som inte bara har informationen – utan också deras förmåga att skapa tillit, och förmedla insikt.

Myndigheter, specialister och andra som av något skäl vet mer, förstår mer, och därmed kan hjälpa oss andra att agera klokt måste handla på ett sätt som skapar förtroende. Det gör de inte idag. Informationen fungerar inte."

Experter, auktoriteter och myndigheter har inte bemästrat övergången till det på information övergödda samhället. De misslyckas med att skapa tillit. De brister i sin kommunikationsförmåga. Vi litar inte längre på att de vet bättre.

Vad händer då när dessa myndigheter, eller den stat, som inte längre väcker tillit börjar samla in information om oss?

Enligt Daniel Solove, juridikprofessor vid universitetet George Washington och författare bl a till boken The Digital Person : Technology and Privacy in the Information Age, leder även detta till att den samhälleliga tilliten krackelerar.

I sin artikel "'I've Got Nothing to Hide' and Other Misunderstandings of Privacy" avfärdar han fullständigt "rent mjöl i påsen"-argumentet. Först och främst eftersom "jag har inget att dölja" uttrycks i en djupt ojämlik relation mellan stark (stat, myndigheter, företag, arbetsgivare) och svag (den enskilde medborgaren). Och det är den starke i den relationen som definierar vad som är rent mjöl och som dessutom ensidigt kan ändra reglerna.

Solove
ser inte själva insamlandet av data - övervakningen i sig - som ett stort problem. De flesta struntar också mycket riktigt i att deras vardagliga rörelser och banala handlingar övervakas, eftersom uppgifterna i sig inte är särskilt känsliga. Problemen, menar Solove, börjar istället när informationen lagras, analyseras och används på ett sätt som bäst kan beskrivas med Kafka's Processen som metafor.

"Någon måste ha förtalat Josef K., ty utan att han gjort något ont blev han häktad en morgon."