tisdag 13 oktober 2009

Människans gener och intellectual property II

År 1999 pågick fortfarande en kontrovers kring möjligheten att patentera mänskliga gener. Craig Venter's företag Celera Genomics hävdade att patent gynnade forskningen eftersom läkemedelsföretag inte skulle använda sig av genetisk information om den inte skyddades av patenträttigheter. Forskarsamhället protesterade upprört.

I mars år 2000 deklarerade Bill Clinton och Tony Blair tillsammans att det mänskliga genomet inte kan ägas utan måste vara fritt tillgängligt för alla - för mänsklighetens bästa. Detta fick företag inom bioteknologisektorn att krascha, men som Rural Advancement Foundation International snart konstaterade tog de snabbt igen förlorad mark. Kampen om det genetiska materialet är långt ifrån vunnen - fortfarande är föreställningen att inlåsning av kunskap är bästa sättet att stimulera innovation vida spridd.

Michael Crichton skrev en känslosamt och rasande inlägg i debatten år 2007, till stöd för Genomic Research and Accessibility Act som syftade till att totalförbjuda patent på gener funna i naturen. Sedan dess tycks dock ingenting ha hänt.