torsdag 22 oktober 2009

Skarp reaktion från La Quadrature du Net

"Eftersom Hadopi 2 inte lidit nederlag på grund av sin anti-konstitutionalitet återstår för den att träda i kraft och istället lida ett tekniskt, kulturellt och politiskt nederlag."

La Quadrature du Net fastslår att Författningsdomstolens godkännande idag av de essentiella delarna av lagen Hadopi 2 är ett nederlag för rättsstaten.

Jérémie Zimmerman, talesman och medgrundare säger: "C'est un jour bien triste pour les libertés sur Internet en France. Qu'un texte comme l'HADOPI 2 puisse être ainsi validé en dit long sur l'état de nos institutions. Le chemin de croix de l'HADOPI continuera donc pour le gouvernement, qui paiera les conséquences de l'échec inévitable de sa mise en œuvre. Au programme de l'HADOPI, désormais : une note salée pour le contribuable, des condamnations injustes, et la résistance à ces mesures répressives... Les citoyens français n'ont plus qu'à louer des adresses IP dans des pays plus démocratiques. "

"Detta är en sorgens dag för friheten på Internet i Frankrike. Att en lagtext som Hadopi 2 kan valideras på detta sätt säger mycket om tillståndet för våra institutioner. Hadopilagens Golgatavandring fortsätter alltså för regeringen som kommer att få betala för konsekvenserna av dess oundvikliga nederlag. Hadopis innebörd: en saltad nota för de anklagade, orättvisa domslut och motstånd mot dessa repressiva åtgärder...För de franska medborgarna återstår bara att skaffa IP-adresser i mer demokratiska länder."


Den centrala frågan är dock följande: Hur kan man ens överväga "avstängning från Internet" som ett straff - överhuvudtaget? För något brott?