fredag 9 oktober 2009

Frankrikes elit mest skakad

Kanske är den franska eliten inom politik, kultur och media mer skakad av företeelsen Internet än motsvarande grupper i länder som Tyskland och Storbritannien? Det är en åtminstone en tanke som slår Claude Soula, journalist på Le Nouvel Observateur, inför det senaste, djupt obehagliga försvaret för Polanski och Mitterrand, avfyrat av en fransk intellektuell.

Denna gång är det filosofen Alain Finkielkraut (Wikipedia, eng.) som menar att en trettonåring inte är en liten flicka samt att "Frankrike har gripits av ett veritabelt förföljelseraseri. Och inte bara Frankrike. Hela planeten Internet har blivit som en enorm lynchmobb." Han fortsätter:

"Je ne réclame pas une quelconque impunité pour un artiste. Mais il faut quand même comprendre que sa
qualité d'artiste, depuis le début de l'histoire, n'est pas un privilège, mais un handicap. C'est parce qu'il est un artiste que les juges mégalomanes américains refusent de lâcher l'affaire, et c'est parce qu'il est un artiste que la foule des internautes se déchaîne contre lui. Dans une société démocratique, l'art est comme un outrage à l'égalité, alors on adore voir les artistes tomber. Et c'est exactement ce qui se passe avec Polanski aujourd'hui. (…) Cette fureur de la persécution, c'est une tentation constante aujourd'hui, aggravée par l'immédiateté d'internet."

"Jag kräver på intet vis någon straffrihet för en konstnär. Men man måste ändå förstå att redan från början så har hans kvaliteter som konstnär inte gynnat honom utan legat honom i fatet. Det är därför att han är konstnär som de storhetsvansinniga amerikanska domarna vägrar släppa affären, och det är därför att han är konstnär, som massan av internauts kastar sig över honom. I ett demokratiskt samhälle är konsten en skymf mot jämlikheten, alltså älskar man att se konstnärer falla. Och det är exakt detta som händer Polanski idag. (...) Detta förföljelseraseri är idag en ständig frestelse, förvärrad av Internets omedelbarhet."

Förklaringen, enligt Soula - som menar att Finkielkrauts tänkande är alltför dumt för att ens förläna honom en lynchning på Internet - skulle vara att Frankrikes elit hittills lyckats monopolisera det offentliga rummet. Frankrike har exempelvis ingen tabloidpress och inga "kvällstidningar". "Eliten" har ingen vana vid att konfronterats med "folklig" kritik eller med vad de vanligen föraktfullt avfärdar som "populistiska" åsikter.

Den franska elitens förkastande av Internet är slående, konstaterar Soula; "våra tänkare", fortsätter han, anser det vara mer eller mindre "katastrofalt" att illegitima tankar sipprar fram i det offentliga.

För den franska eliten är allt det här med Internet helt enkelt värre än för andra