torsdag 22 oktober 2009

Detaljer

Författningsdomstolen har skjutit in sig på praktiska detaljer, men har ingenting emot någon av de principer lagen vilar på.
Man ålägger lagstiftaren att precisera hur de civila skadeståndskraven skall integreras i den straffrättsliga snabbproceduren "ordonnance pénale". Det måste följaktligen definieras i själva lagtexten och inte genom ett dekret.

Källa: Le Monde