fredag 30 oktober 2009

De galna paddorna

I torsdags, samma dag som releasefesten för boken "La Bataille Hadopi" hölls i Paris, släppte den originella statssekreteraren för Frankrikes digitala ekonomi, Nathalie Kosciusko-Morizet, sin bok "Tu viens?" (Följer du med?).
Samtidigt lanserade hon en sajt med samma namn, där hon skriver:
"Ce site est la suite numérique de la réflexion sur l’avenir engagée dans Tu viens ? À partir de six questions posées dans le livre, je vous invite à poursuivre la réflexion avec moi pendant quatre mois. À la fin de février 2010, les contributions les plus riches seront rassemblées dans un nouvel ouvrage, collectif. Nous aurons alors écrit ensemble le premier livre politique Web 2.0."
"Den här sajten är en digital fortsättning på den reflektion över framtiden som inleddes i 'Tu viens?'. Jag inbjuder er till att fortsätta reflektionen gemensamt tillsammans med mig, under fyra månader, med utgångspunkt från de sex frågor som ställs i boken. I slutet av februari 2010 kommer de mest intressanta bidragen att samlas i ett nytt, kollektivt verk. Vi kommer då att tillsammans ha skrivit den första politiska boken Web 2.0."

Det som främst intresserar denna atypiska, kvinnliga UMP-politiker är Nätet och hållbar utveckling. Dock handlar de flesta av hennes frågor om Nätet och dess betydelse för hur framtiden kommer att gestalta sig. "Vilka är våra profeter?" frågar hon sig; vilka bör vi lyssna på och läsa - vilka visar oss framtiden?
Hur kommer internet förändra demokratin? Hur skall Nätet styras på internationell nivå? Och inte minst: "Vilka är de galna paddorna?".

Journalisten Pierre de la Coste lanserade 2008, i franska utgåvan av Technology review, den biologiska metaforen i samband med Internet. Migrerande paddor följer vissa vandringsleder enligt en färdplan nedlagd i deras gener, på samma sätt som hos fåglar. Vissa paddor har dock fel på sin orienteringsförmåga och ger sig av åt fel håll, i de flesta fall mot en säker död. Men om t ex en motorväg anläggs tvärs över paddornas normala vandringsled kan det vara den galna paddans defekt som blir avgörande för artens fortlevnad.

På samma sätt leder konformism i den digitala världen till en sårbarhet som de galna paddorna kan visa vägen ur, genom att bryta regler och konventioner. Ett sådant utrymme är alltså nödvändigt.

Statssekreteraren visar en uppskattning och en förståelse för det icke-konventionella, för originaliteten och för den möjliga överträdelsens nödvändighet, som annars är obefintlig inom UMPs högsta politiska sfär. En av hennes frågeställningar handlar till och med om upproret: Vilka är de nya formerna för uppror? Mot vem och mot vad är det nödvändigt att uppresa sig idag, som individ eller kollektiv?

För vissa torde svaret kännas självklart.

Med detta sagt: Det intressanta är det öppna sinnelaget hos en högt placerad UMP-politiker. Som litterärt verk betraktat förkastas det fullständigt av Bibliobs, Le Nouvel Observateur's litterära sajt - som på frågan "Tu viens" (Följer du med?) helt enkelt svarar ..."Non".