fredag 2 oktober 2009

Kritik mot Zelnik-kommissionen

Creation, Public, Internet är ett initiativ som förenar organisationerna
ISOC (Internet Society France), våra vänner La Quadrature du Net, konsumentorganisationen UFC-Que choisir och SAMUP (Syndicat des artistes interprètes et enseignants de la musique et de la danse de Paris Ile de France - en fackförening för musiker och musik- och danslärare i parisregionen) i gemensam reflektion kring skapandet och Internet. (Le Monde)

Creation, Public, Internet
är mycket kritisk till Zelnik-kommissionens arbete med "Hadopi 3" - bland annat för att den arbetar slutet och rådfrågar organisationer utan att redovisa vilka och på vilka grunder. De gör inte heller frågeformuläret offentligt (vilket dock Creation, Public, Internetr; pdf.).

Givetvis är det även ett problem att kommissionen endast består av representanter för underhållningsindustrin, som dels förespråkar en bevarad eller utökad upphovsrätt och dels delar kulturministerns världsbild och åsikter.

Dock skall den kommande rapporten redigeras av Nicolas Colin, en finansinspektör som även är expert på telekommunikation. På så sätt, enligt Numerama, kan möjligen telekom-branschen finna sig indirekt representerad. Återstår internauts och konsumentorganisationer.

Det anses dock troligast att kommissionen, före den 15 november, kommer att föreslå beskattning av internetleverantörer, sökmotorer och reklam.