tisdag 13 oktober 2009

Det svarta hålet

“Oh my God! The Americans are about to create a private workaround of the enormous mess that we regulators have made of national copyright policy! They will fix the unholy legal screwups that leave most of the books of 20th century culture unavailable, yet still under copyright! They will gain access to their cultural heritage — giving them a huge competitive advantage in education. This MUST BE STOPPED!! No one can be allowed to fix this for any other country because then we would be left alone stewing in our own intellectual property stupidity! We must forbid their progress in order to protect our ignorance.”

Det är professor James Boyle's sarkastiska tolkning av mentaliteten hos de europeiska tjänstemän och folkvalda som motsätter sig Google Books-projektet med den osannolika motiveringen att en "stor transatlantisk klyfta" i "forskning och utbildning" skulle öppnas mellan Europa och USA.

James Boyle är professor vid Duke University School of Law, grundare till dess Center for the Study of The Public Domain, och en centralfigur i kampen mot de copyright-lagar som i ökande takt äter upp vårt gemensamma kulturarv och gör det otillgängligt, till och med straffbart att ta del av. I en artikel i Financial Times liknar han copyright-lagarna vid ett svart hål - "The 20th-century black hole" - som suger åt sig all litteratur från vår mest närliggande tid och uppslukar den.

"Boyle has been the godfather of the Free Culture Movement since his extraordinary book, Shamans, Software, and Spleens set the framework for the field a decade ago," säger Lawrence Lessig.

Nu har James Boyle publicerat en ny bok: The Public Domain, Enclosing the Commons of the mind - som kan läsas och laddas ner här.