torsdag 29 oktober 2009

Idag

Idag publicerades hadopi-lagen; kallad "la loi n° 2009-1311 du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet" - "lagen av den 28 oktober 2009 med avseende på det straffrättsliga skyddet för litterär och artistisk egendom på internet" i Le Journal Officiel, och har därmed vunnit laga kraft.

Ikväll lanseras boken La Bataille Hadopi, en antologi skrivet av 40 författare som ur olika synvinklar beskriver kampen om kontrollen över det franska Nätet - "en kamp som bara börjat". Den symboliska platsen: Restaurangen Fouquet's i Paris, där Sarkozy firade sin seger i presidentvalet tillsammans med de som nu fått hadopi-lagen i present.