söndag 18 oktober 2009

Verktyg för tanken

"De två viktigaste instrument en civilisation behöver för att orientera sig i den under alla förhållanden problematiska och skrämmande mänskliga existensen är lyriken och matematiken. De har,som den invigde vet, väldigt mycket att göra med varandra."
Författaren Lars Gustafsson, på sin blogg, idag.


Lars Gustafsson skriver om den för all förståelse centrala matematiken och ondgör sig över matematikundervisningens nutida utarmning:

"De små tyska furstendömenas elituniversitet, egentligen inrättade för att förse furstarna med kirurger och veterinärer för de militära behoven, möjliggjorde på något mirakulöst sätt dessa stillsamma,som regel tuberkulösa och tidigt avlidna ynglingar som lade grunden för både Einsteins allmänna relativitetsteori och krypteringskonsten. Sverige, världsledande nation inom den partiella differentialekvationens fascinerande och ohyggligt knepiga fält, ser ut att vilja skrota Mittag-Lefflers institut. Man föredrar att i stället investera i politiskt opportuna projekt som gör sig bättre i all slags populärpress."