fredag 2 oktober 2009

Hycklarna III

Journalisten och författaren Katarina Wennstam, konstaterar följande apropå fallet Roman Polanski:
- Brottet vägs mot den konstnärliga gärningen. Ställt mot filmer som ”Rosemary’s baby” och ”The pianist” kan ett 30 år gammalt sexbrott väga väldigt lätt.

- Det är fascinerande att samma kulturpersonligheter som i andra fall värnar om demokratiska grundpelare, som till exempel att vi alla är lika inför lagen, i sådana här fall ställer sig på gärningsmannens sida och inte på offrets eller rättvisan.

För den som följt debatten kring Hadopi- och Ipredlagen i Sverige och Frankrike står det dock klart att Katarina Wennstam i det sistnämnda har fullständigt fel.

I själva verket har "kulturpersonligheter" både i Sverige och utomlands i mycket hög grad visat att deras stöd för demokratiska grundpelare är avhängigt deras egen - om än inbillade - ekonomiska vinning. De stödjer öppet åtgärder som är fullständigt oförenliga med grundläggande medborgerliga rättigheter och hävdvunna juridiska principer - som exempelvis oskuldspresumtionen - för en handfull dollar eller några silverpenningar.

Det handlar alltså om personer vars moraliska kompass svänger med omständigheterna. Därför är det inte konstigt att samma personer som vill go medieval on "fildelare" omedelbart och upprört kräver att en konstnär skall slippa straffansvar för ett pedofilbrott, därför att han är konstnär.

Således kan den franske kulturministern Mitterrand fördöma gripandet av Polanski och dessutom säga: "C'est la place d'un ministre de la Culture de défendre les artistes en France. Un point, c'est tout." "Det åligger en kulturminister att försvara artister i Frankrike. Så är det bara."

Mitterrand erkänner visserligen allvaret i det brott filregissören anklagas för men fortsätter: "... je pense que Roman Polanski a le droit, ainsi que sa famille, ainsi que l'indique également son statut de ressortissant français et le fait que c'est un immense créateur artistique, à la solidarité et à la compassion du ministre de la Culture et de la Communication français."

"...liksom även på grund av hans status som fransk medborgare och det faktum att han är en oerhört stor konstnärlig skapare, anser jag att Roman Polanski, samt hans familj, har rätt till solidaritet och medlidande från den franske kultur- och kommunikationsministern."

Offret för brottet har tack vare sin låga ålder lyckats undvika den vanliga nedsmutsningen - om man bortser från den framstående regissören Krzysztof Zanussi (Wikipedia, eng.) och hans uttalande i polsk tv, där han kallade det inträffade för ett utnyttjande av "tjänster" tillhandahållna av en "minderårig prostituerad".