söndag 11 oktober 2009

Affären brokep

Det står alltmer klart att det spektakel som nu i flera år omgärdat The Pirate Bay har blivit till den unga internetgenerationens Dreyfus-affär (Wikipedia sve., eng., fra.). Konfliktens frontlinjer är dragna på ett annat sätt igenom dagens samhälle - och den för Dreyfus-affären så betydelsefulla antisemitiska aspekten saknas givetvis helt.

Då stod konflikten mellan å ena sidan den franska armén, extremhögern, konservativa rojalister och den katolska kyrkan, samt å andra sidan den unga franska republiken, dess politiskt radikala, dess intellektuella, socialisterna - och överhuvudtaget alla som ägde ett rättsmedvetande och satte detta högre än föråldrade institutioners "ära".

Konflikten kring The Pirate Bay begränsas inte till ett land, utan utsträcker sig över hela Europa, med USA som en viktig aktör. Ändå finns slående likheter: De samhälleliga institutionernas partiskhet och lögner, deras oanständiga samarbete med en part i målet, den uppenbara bristen på rättvisa, den förbluffande jävsproblematiken - som dessutom förnekas - ministerstyre, korruption, korporativism och nu senast, uppenbarligen, ren förfalskning av bevis.

Dessutom, en annan mycket betydelsefull likhet: liksom Dreyfus-affären på sin tid så fungerar TPB-debaclet som en politisk väckarklocka. För en stor del av den unga internetgenerationen har TBP-fallet lett till den första medvetna reflektionen över företeelser som partipolitik, samhällsinstitutioner och rättsväsende - och detta har inte varit en positiv upplevelse. Resultatet - en växande känsla av misstro inför en icke-fungerande demokrati - kan redan observeras och det är förödande för det etablerade samhället och dess institutioner. Den politiska kartan håller på att ritas om, definitivt.

I Frankrike, i början på förra seklet, skedde just detta - och där visade sig Dreyfus-affären, som dock sönderslet samhället under tolv år, vara positiv genom att den politiska medvetenheten ökade och republiken i slutänden stärktes. Affären drev fram den lag som 1905 skilde katolska kyrkan från staten och begränsade dess skadliga inflytande.
De högerkrafter som gärna sammanblandade Frankrikes ära och intressen med sina egna, samt skamlöst förordade den destruktiva företeelsen Raison d'État - att "statens" intressen alltid går före enskilda på bekostnad av vilka moraliska eller rättsliga principer som helst - fick se sig försvagade, åtminstone tillfälligt.

Affären brokep följs bäst här: Copy me happy och Texplorer