onsdag 29 juli 2009

Vid horisonten

Reporters Sans Frontières, Reportrar Utan Gränser, oroas över den franska regeringens nästa stora plan för Nätet; inkluderad i lagförslaget Loppsi (loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure) för inrikes säkerhet, som förmodligen kommer att läggas fram i början av 2010.

Organisationen hänvisar i sin tur till den myndighet som ansvarar för skyddet av den personliga integriteten i den digitala eran; La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) - en instans som regeringen enligt lag måste rådfråga då ett lagförslag kan tänkas beröra CNILs ansvarsområde.

Myndighetens utlåtande är dock endast rådgivande, och regeringen kan även besluta att hemligstämpla det, vilket skedde i fallet med CNILs (mycket kritiska) utlåtande om hadopi-lagen.

Sedan dess har CNIL tillerkänts rätten att offentliggöra sina rapporter, och använder sig nu av sin nya rätt för att starkt kritisera lagförslaget Loppsi.

Liksom Reporters Sans Frontières ser de ett flertal risker som berör den journalistiska verksamheten.
Bland annat oroar man sig för att källskyddet skall hotas av polisens nya befogenheter, som t ex skulle inkludera rätten att installera trojaner i misstänkta personers datorer och övervaka öppna nätverk på Internet-caféer.