fredag 17 juli 2009

Obstruktion

PCImpact kallar det för ett "lagstiftarnas Vietnam".

Det står klart att oppositionen, främst Parti Socialiste (PS) och Parti Communiste Français (PCF) kommer att ägna sig åt klassisk parlamentarisk obstruktion för att förhindra att Hadopi 2 antas innan hösten.

Enligt uppgift skall (PS) ha lämnat in 500 motioner och (PCF) ytterligare 150.

Det finns alltså ingen möjlighet att alla dessa motioner kommer att hinna behandlas innan den 24 juli, då allt parlamentariskt arbete upphör för att återupptas efter sommaren.

Den parlamentariska striden blir också allt mer mediatiserad, vilket bara - och endast - kan gynna lagens motståndare.