måndag 6 juli 2009

Androm till varnagel

Numérama öppnar upp sitt hadopi 2-forum inför den nya säsongen.

Den 8 och 9 juli kommer tillägget till lagen om Skapande och Internet - "Le projet de loi de protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet", "Lagförslaget angående det straffrättsliga skyddet av artistisk och litterär egendom på Internet" - att behandlas i Senaten, försvarad av justitieminister Alliot-Marie och kulturminister Mitterand.
Ingen av dem ser fram emot det, försäkrar Numérama.

"Moi ce que je pense très honnêtement c'est qu'à partir du moment où il y aura déjà eu mise en oeuvre d'un certain nombre de sanctions, le rôle dissuasif de la sanction jouera, ce qui fera que vraisemblablement le nombre de cas sera moins important que celui que nous avons prévu d'assumer au départ " "Jag tror helt ärligt att efter det att några sanktioner utdömts så kommer den avskräckande effekten att spela in, vilket sannolikt kommer innebära att vi inte behöver behandla så många fall som vi förutsett.", konstaterar justitieministern.

Men andra ord kan man förvänta sig att några personer kommer att få kännbara straff i syfte att statuera exempel, varefter man hoppas att attityden förändras och problemet försvinner av sig själv.

The busy little bees på kulturdepartementet ändrar dessutom fortfarande flitigt Wikipedia-sidor som rör lagen eller associerade personer, konstaterar PCImpact.
Till och med en fredagkväll, kl 23.11.

Numérama
ironiserar över det faktum att man tydligen inte förstår hur man döljer sitt IP-nummer och rekommenderar kulturdepartementet Ipredator.