torsdag 16 juli 2009

Turbulens

Hadopi 2-turbulensen fortsätter och den kan bara öka i intensitet när texten nu når Nationalförsamlingen.

När behandlingen av lagtexten inleddes i Nationalförsamlingens kommission för kulturella affärer igår förmiddag, drog debatten ut på tiden och texten, redan godkänd i Senaten, fick modifieras.

Lionel Tardy, ljuset i UMP-mörkret, livebloggade inifrån kommissionens sammanträdesrum, något som definitivt aldrig hänt tidigare. Frågan är om han kan göra samma sak från Nationalförsamlingens kammare.

Kommissionen avlägsnade bl a den hårt kritiserade formuleringen som inkluderade all "elektronisk kommunikation" i HADOPIs ansvarsområde - en hotfull formulering som inbjöd till missförstånd.

Jean-François Copé (UMP) - mannen som gjort det till sitt mission in life att få Sarkozy att "lyckas" innan han själv blir president 2017 - vädjar nu till socialisternas "ansvarskänsla": "Je souhaite de tout coeur que les socialistes n'engage pas une bataille de procédure avec pour objectif de bloquer l'adoption de ce texte"
"Jag önskar av hela mitt hjärta att socialisterna inte engagerar sig i någon kamp i det enda syftet att blockera lagtexten."

Socialisternas svar: texten skall dras inför både Le Conseil Constitutionnel och Le Conseil d'État.

Men alltsammans kommer att dra ut på tiden. Man har nämligen ännu en gång snubblat över sina egna fötter i sin iver att snabbt tillfredställa Sarkozy: Lagtexten skall snabbehandlas utanför de vanliga formella reglerna - men det innebär även att debattens formella begränsning i tiden faller bort. Debatten skall enligt schemat infalla mellan den 21 och den 23 juli, men därefter inträder sommaruppehållet.

En av oppositionens ledamöter hördes säga, "i Nationalförsamlingens kulisser", att justiteminister Michèle Alliot-Marie nu kommer att få erfara "digital gerillaverksamhet".


Man bör inte provocera Nätet. Det kan bli argt.