torsdag 30 juli 2009

Loppsi - a new deal

Den nya lagen för inrikes säkerhet; Loppsi, skulle röstas igenom "snabbt", enligt besked från Sarkozy den 15 januari. Nu väljer nya inrikesministern Brice Hortefeux att dra tillbaka lagförslaget från den parlamentariska agendan för att arbeta om det innan det är i skick att presenteras. Klimatet har förändrats.

Allt talade för ett nytt hadopi-kaos: kritiken började strömma in, inte bara från rättsstatshaveristiska internauts, utan även från Reportrar utan Gränser, regeringens rådgivande myndighet CNIL och den parlamentariska kommissionen för nationens försvar och de väpnade styrkorna.

Man bör inte ta ut någon slags seger i förskott, varnar exempelvis Numérama, men åtgärden innebär utan tvivel ett intressant tecken på förändring.

ReadWriteWeb konstaterar att erfarenheten från hadopi-debatten gjort internauts beredda att möta hoten mot nätfriheten; man har organiserat sig, förfinat sina metoder och slipat sina vapen. Man angriper, kort sagt, inte längre Nätet ostraffat.

"Brice Hortefeux har inte riktigt lust att gå samma öde till mötes som Christine Albanel" [den före detta kulturministern som pga sitt misslyckade med hadopi-lagen blev avsatt av presidenten], konstaterar nätjournalisten Fabrice Epelboin och meddelar att man nu ifråga om Loppsi, hur förvånande det än kan tyckas, visar en reell vilja till kommunikation och förståelse, genom att "konsultera civilsamhället"; dvs de bloggare som hjälpte till att sänka hadopi-lagen.