tisdag 28 juli 2009

Tidningarnas nya nät-ambassadörer

Community Manager - eller på franska: animateur de communauté - är en ny yrkestitel för personer med en helt ny funktion på franska traditionella tidningsredaktioner, berättar Le Monde.

Det handlar om journalister som ägnar sig åt kontakten med internauts, efterfrågar vittnesmål i anslutning till någon aktuell fråga, ber om förslag till ämnen att ta upp samt arrangerar debatter kring dessa.
Marie-Amélie Putallaz, som har denna funktion på tidningen L'Express jämför rollen med den hos en ambassadör. "...en ambassadör för internauts på tidningsredaktionen".

Antoine Daccord är animateur de communautéLe Figaro.
Hans arbete består i att efterfråga nätsurfares åsikt i två till tre ämnen per dag - ett exempel på den kultur av kommunikation och dialog som sprider sig på redaktionerna "där alla journalister på sitt eget sätt blir 'animateurs de communauté' för en grupp läsare", konstaterar Daccord.

I arbetsuppgiften ingår också att använda sig av sociala medier för att föra ut arbetsgivarens varumärke, exempelvis genom att posta länkar till sina egna inlägg. Journalisterna uppmanas även att använda sig av Twitter och Facebook, och de lägger stor vikt vid att lyssna, att snappa upp vad som händer på Nätet och att engagera sig i dialog med presumtiva läsare. De intresserar i kraft av sin egen person, sin egen unika "ton".

De är ambassadörer, anställda för att agera på Nätet - på Nätets egna villkor. Vilket är det absolut enda sättet att använda sig av Nätet.