lördag 11 juli 2009

I nöd och lust

Sarkozy ser sig redan som omvald för en ny 5-årig presidentperiod.

I ett tal nyligen inför medlemmar av sitt parti, UMP, konstaterade han:
"Au pire ou au mieux, vous en avez encore pour sept ans et demi avec moi !" "'For better or worse' har ni att se fram emot ytterligare sju och ett halvt år med mig!"

Förmodligen har Sarkozy rätt. Ett faktum som han kommenterar med: "C'est le plus bel avenir que je vous donne" "Jag erbjuder er en strålande framtid."

Han gör den fullständigt korrekta bedömningen att han just nu saknar politisk konkurrens, och att de flesta hellre ser en stark man än en virrpanna på presidentposten.

Han metod att söndra och härska har också visat sig framgångsrik. Han berömmer sig själv för sin strategi: "On a bouffé la crédibilité de la gauche sur l'écologie, idem sur l'ouverture, idem sur la culture !" " Vi har uppslukat vänsterns trovärdighet på området ekologi, samma sak på området öppenhet, samma sak på området kultur!"

Och där - på området "kultur" - kommer hadopi-lagen in.
Den har orsakat inbördeskrig inom kulturvänstern och Sarkozy har kunnat utmåla sig själv som kulturens försvarare samtidigt som han låtit Parti Socialiste och övriga vänstern framstå som svikare - en populistisk retorik, byggd på missförstånd. Inte desto mindre effektiv.

Med "öppenhet" avser Sarkozy sin taktik att värva framstående medlemmar av motståndarsidan genom att erbjuda dem höga poster inom regeringen. Han säger: "Il faut mobiliser les électeurs tout en démobilisant les adversaires. Toute la stratégie de l'ouverture est là (…). Je sais que ça vous gêne, l'ouverture, mais je dois vous mener à la victoire."
"Man måste mobilisera väljarna samtidigt som man demobiliserar motståndarna. Där ligger hela strategin bakom öppenheten. (...) Jag vet att den besvärar er, denna öppenhet, men jag måste föra er till seger."


Ännu har han dock inte hemfört någon "grön" trofé. Däremot har han lyckats bra med kulturminister Frédéric Mitterand, fransk intellektuell ur kultureliten, som nu hörs uttala befängda sarkozytrogna åsikter om Hadopi 2, senast under debatten i Senaten. Alla har sitt pris.

Samtidigt som presidenten lyckats med att söndra sina politiska motståndare har han framgångsrikt bekämpat liknande tendenser, "sekterism", inom UMP:
"Si vous voulez recréer vos sous-groupes je serai contre car c'est la mort pour vous." "Om ni vill skapa undergrupper är jag emot det eftersom det innebär er död" - och han använder Parti Socialiste och deras "politiska elefanter", dvs partipolitiska primadonnor, som avskräckande exempel: "Au PS, ils ont les grands éléphants, les petits éléphants et les hippopotames. À l'UMP, on a réussi à faire disparaître les chapelles, les sectes et les sous-sectes !".
"Inom PS har de stora elefanter, små elefanter samt flodhästar. Inom UMP har vi lyckats motarbeta kyrkor, sekter och undersekter!"

Slagna till marken av sin partiledares energi, enligt Le Figaro, så nöjde sig UMPs ledamöter med att gnälla över den efterföljande bufféns torftighet.