måndag 27 juli 2009

Om presidentens illabefinnande

President Sarkozy har nu lämnat sjukhuset, meddelar bl a Libération.


President Sarkozy, som igår föll offer för ett "illabefinnande" då han joggade i Versailles, transporterades i helikopter till sjukhuset Val-de-Grâce, där han tillbringat natten.
Sjukhuset omgärdades snabbt av högsta säkerhet, garanterad av Service de protection des haut personnalités (SPHP) och deras prickskyttar.

Enligt uppgift kommer presidenten lämna sjukhuset under dagen och resultatet av hans medicinska undersökningar kommer att offentliggöras. Sarkozy inkluderade till och med detta bland sina vallöften: Presidentens hälsotillstånd är ett känsligt ämne i Frankrike, särskilt sedan de kom till allmänhetens kännedom att president Mitterrand dolt en cancersjukdom i åratal.

Inte desto mindre väcker Sarkozys tillfälliga svaghet oro och spekulationer. Presidenten är känd för sin "hyperaktivitet" och sin outtömliga energi. Han har dessutom verkat för att koncentrera allt mer makt till sitt ämbete - som tycks oskiljaktligt från hans person. Eller snarare: Sarkozy dominerar i kraft av sin person. Dessutom råkar han inneha ett formellt presidentämbete.

När en sådan utpräglad ledare vacklar till, utlöser det frågor om vad som skulle hända vid ett plötsligt vacuum på den högsta maktpositionen.
"Nicolas Sarkozy ne peut plus se permettre de pousser ses limites, et de s'exposer à un nouvel accident médical. Le risque serait alors politique", "Nicolas Sarkozy kan inte längre tillåta sig att tänja på gränserna och därmed utsätta sig för risken för ännu en medicinsk olycka. Denna risk är följaktligen politisk. " varnar Le Journal de la Haute-Marne. (via Libération)