måndag 27 juli 2009

Inventering

Den politiske bloggaren Autheuil har i en serie artiklar för nätsajten Slate.fr gjort en inventering av hadopi-debattens aktörer med avseende på tillgångar, fördelar och maktpositioner - och analyserar sedan hur dessa har förskjutits under stridens gång.

Internauts, konstaterar Autheuil, har redan på många sätt gått vinnande ur konflikten: dels har dessa stigit fram som en politisk kraft att räkna med; dels har Frankrikes författningsdomstol, Le Conseil Constitutionnel - tvärtemot vad regeringen önskat - fastslagit att tillgång till Internet är en fundamental rättighet, en uppfattning Frankrike bekämpat inom EU.
Regeringens kamp för att underställa Nätet statlig kontroll har kort sagt haft motsatt verkan. "Internet" har dessutom fått sina egna ledare och talespersoner, exempelvis inflytelserika La Quadrature du Net.
Däremot, menar Autheuil, kommer eran då allt var tillgängligt mer eller mindre gratis att gå mot sitt slut, obevekligt.

Den sämsta tänkbara lösningen på denna situation skulle, som Autheil ser det, i så fall vara ett sammangående, eller en allians mellan telekomindustrin och underhållningsindustrin - ett arrangemang som definitivt inte skulle gynna internauts.
Men, konstaterar han slutligen, om internauts vill ha professionell underhållning så måste de betala för den - på något sätt.

Beträffande underhållningsindustrin, står det klart att de förlorat mest på debaclet. Authueil kan bara rada upp deras förluster, som återfinns på absolut alla plan: ekonomi, image, prestige och inflytande i politiken. Däremot har de fortfarande en betydelsefull tillgång; deras produkter är fortsatt åtråvärda.

Telekomindustrin
och internetleverantörerna har å sin sida, konstaterar Autheuil, tillhandahållit de tekniska förutsättningarna för nedladdning i stor skala. Den stora intressekonflikten står egentligen mellan de som tillhandahåller strukturen och de som till viss del fyller den med det innehåll som nu flödar fritt och okontrollerat.

Endast en djupt irrationell person kan betrakta spektaklet i Nationalförsamlingen och fortfarande vara övertygad om att repression är en framkomlig väg. I värsta fall kan underhållningsindustrin vinna en symbolisk seger, men reda pengar kommer hadopi-lagen aldrig att generera - eftersom den inte kommer att återuppliva marknaden för exemplarförsäljning, oavsett vad kulturminister Mitterrand tror.

Alltså, förklarar Autheuil, kommer dessa två stora kontrahenter tvingas samarbeta, eller på något vis dela bytet mellan sig, alternativt köpa upp varandra. I alla händelser är detta en process internauts noga bör övervaka så att det inte är de, som går förlorande ur striden.