lördag 4 juli 2009

Den vedervärdige mannen från Paris

Denis Oliviennes är en centralgestalt i den franska, Sarkozy-ledda kampen mot Internet.
Han har haft ett flertal höga chefsposter inom franskt näringsliv och var mellan 2003 och 2008 vd för Fnac - en stor affärskedja i multimediabranschen. Vad han anser om fildelning framkom tydligt redan i titeln på den pamflett han publicerade 2007: "La gratuité, c'est le vol : Quand le piratage tue la culture" "Gratis är stöld: när piratverksamhet dödar kulturen".

Under sin tid som vd för Fnac ombads han också, av Sarkozy personligen, att författa en rapport som sedan kom att ligga till grund för "Oliviennes-överenskommelsen" i Élysee-palatset - mellan underhållningsbranschens företrädare, myndigheter och telekomföretag om att fildelningen måste stoppas - och i förlängningen till hadopi-lagen.

För några dagar sedan uttryckte han åsikten att Internet är "demokratins kloak".

Denis Oliviennes är nu chefredaktör för den ansedda, oberoende tidningen Le Nouvel Observateur - vilket han bestämde sig för att utnyttja genom att låta tidningen bli en plattform för den nye, ödmjuke Sarkozy och hans önskan att "tala ut" i en lång, förtrolig intervju.

"Jag har begått misstag", säger Sarkozy i Le Nouvel Observateur den 2 juli.
Han framstår som öppen, ärlig, hederlig.

Han får frågor angående sina "dödssynder": sin förkärlek för det extravaganta (sitt "bling-bling") och sin mottagning på restaurang Le Fouquet's efter segern i presidentvalet - då han valde att omge sig med stjärnor från show-biz, tidningsmagnater och näringslivstoppar - och han erkänner öppet att alltsammans var missbedömningar, att detta tillhörde en tidigare period i hans liv då han genomled privata svårigheter.

Han tillfrågas också om fallet med filosofiläraren som ropade "Sarkozy, jag ser dig!" och blev åtalad (för övrigt friad). "Löjligt", säger presidenten. "Jag fick veta det genom pressen. Jag blev chockad."
Han utvecklar resonemanget kring sin värdighet som president och konstaterar: "Je ne peux pas réagir comme un simple citoyen, y compris au Salon de l’Agriculture!" "Jag får inte reagera som en vanlig medborgare, och det gäller även på jordbruksutställningen!" - vilket åsyftar en incident då presidenten (lågmält, i rättvisans namn) snäste av en äldre man som vägrade skaka hans hand, något han fått äta upp många gånger om - exempelvis i gårdagens Expressen.

Kort sagt: en intervju som målar upp en bild av en sympatisk man, medveten om sina fel och brister.

Inte desto mindre har det väckt starka känslor att Denis Oliviennes tagit sig sådana friheter - att chefredaktören utan att förklara varför lät reservera flera sidor och omslaget för något som hölls hemligt in i det sista.

Redaktionen publicerade en förbittrad kommuniké där de fördömde tilltaget, och de politiska journalisterna rasade över en "sarkofil urspårning" i syfte att "stärka banden med presidenten", något som absolut inte hör hemma i Le Nouvel Observateur och som skadar dess rykte.

Detta är dock uppenbarligen den sorts demokrati Oliviennes föredrar.

Den franske bloggaren Faucon försäkrar att Oliviennes i sin person förenar allt han avskyr: en arrogant och föraktfull uppkomling, en lobbyist helt utan anständighet - förutom att han är hadopi-lagens upphovsman och underhållningsindustrins chefsideolog.

Givetvis ser Denis Oliviennes Internet som en kloak.