onsdag 8 juli 2009

Hadopi 2

Hadopi 2 gick igenom i Senaten efter endast fyra timmars debatt.

Lagen har antagit en alltmer orealistisk och hotande skepnad.

Enligt justitieministern förstärks nu de medborgerliga rättigheterna och yttrandefriheten - genom att all elektronisk kommunikation nu underkastas lagen, även privata e-mails.

Politisk Surrealism