torsdag 23 juli 2009

Legacy of Mitterrand

Ett av president François Mitterands - nuvarande kulturministern Frédéric Mitterrands farbror - bidrag till den franska lagstiftningen var avskaffandet av dödsstraffet år 1981.

Detta ämne hade diskuterats politiskt ända sedan den första officiella debatten i Nationalförsamlingen den 30 maj 1791.

En av de mest framstående motståndarna till dödsstraffet var då Maximilien Robespierre - som sedan på ett uppseendeväckande sätt ändrade uppfattning.
Robespierres sista uppdrag var som fruktad ledare för Comité du salut publique (Committee of Public Safety (!), Wikipedia, eng.) under Skräckväldet (Wikipedia. eng.)


Ur Nationalförsamlingens protokoll (30/5-1791)


M. Robespierre
: "(...) jag vill be, inte till gudar, men till lagstiftarna, som måste vara verktyg och uttolkare för de eviga lagarna som på gudomligt vis dikterats för människorna, att utplåna ur den franska lagen de blodslagar som uppmanar till juridiska mord; och att avvisa dessa sedvänjor från vår nya konstitution. Jag skall bevisa det för dem: 1° att dödstraffet till sin natur är orättvist; 2° att det inte är det strängaste straffet, och att det leder till fler brott än det förhindrar. (...)

Förslaget röstades ner och den sista avrättningen med giljotin skedde 1977.

Efter dödsstraffets avskaffande har dock 27 propositioner lämnats in, både i Senaten och Nationalförsamlingen, i syfte att återinföra det - den senaste 1995.