torsdag 30 juli 2009

Ett moraliskt pressmeddelande

La Ligue ODEBI, en av Nätets äldsta sammanslutningar för fri- och rättigheter, har fått nog av att höra ett elitistiskt, politiskt etablissemang fördöma moralen hos vanliga medborgare och publicerar därför följande pressmeddelande, samtidigt som de utlyser kampanjen "Renhetens Röst för HADOPI!".

"La Ligue ODEBI hör fortfarande moraliserande föreläsningar, enligt vilka varje fransk medborgare är en potentiell kriminell, från en del av de ledamöter som är hadopi-anhängare.

Det är ganska svåruthärdligt att tvingas åhöra dessa antydningar om det "omoraliska" i att dela upphovsrättsskyddade verk via P2P, när man känner till den juridiska bakgrunden hos vissa av representanterna för vår politiska klass.

Man bör ha legitimitet om man skall stödja åtgärder som påstår sig vara "moraliska". Man bör inte själv kunna klandras för de fel man förebrår andra. Det är en logik som till fullo förstås av "gräsrötterna"...de som fildelar, till exempel.

La Ligue ODEBI kommer alltså före de parlamentariska debatterna i höst att publicera en lista på straff- och civilrättsliga domar mot de ledamöter som röstade för HADOPI i sin första version.

Vi kommer att lägga till alla uttalanden som, enligt gängse kriterier, kan betraktas som potentiellt "omoraliska", och detta för att de ledamöter som röstar för denna lag skall veta att de obönhörligt kommer att få se alla sina fel, nya som gamla, dyka upp på Google."

Nätet glömmer, dessvärre, aldrig