tisdag 21 juli 2009

Metaforerna haglar

Kulturminister Frédéric Mitterrand gick ända tillbaka till Platons Staten för att finna lämpliga metaforer som beskriver beteendet hos fildelare. Han återgav i detta syfte Platons lilla fabel om Gygès, som hittade en ring som gjorde honom osynlig, och hur han därmed trodde han kunde göra som han ville. "Il lui suffisait d'un clic, de tourner l'anneau pour disparaître. Il en profita pour voler la femme du Roi et assassiner le Roi. Quand on peut disparaître d'un clic, alors c'est beaucoup plus facile de commettre des délits."
"Det räckte med ett klick, att vrida på ringen, för att försvinna. Han dog nytta av det för att stjäla kungens hustru och mörda kungen. När man kan försvinna med ett klick, då är det mycket enklare att begå brott.",
konstaterade Mitterrand.

När hans välanvända analogi med "fortkörare" kritiserades i samband med den oundvikliga omvända bevisbördan - det går att bevisa t ex att bilen blev stulen av en fortkörare, medan motsvarande endast kan "bevisas" på Nätet genom installationen av ett "spionprogram" - så svarade ministern med en annan: Att installera ett statligt spionprogram är, menade Mitterand, som att hindra "la grand-mère qui arrose les plants de coquelicots de son petit-fils en sachant pas qu'il s'agit de plans de haschisch" "farmodern som vattnar sitt barnbarns vallmoplantor utan att förstå att det rör sig om hasch."

En vågad jämförelse, även utan hänsyn tagna till botaniska fakta.

Men Mitterrand är inte klar; han utbrister även att han inte vill se Edith Piafs kärlekssånger "släpas i piraternas rännsten" (sic!), och ansluter sig därmed till personer som kallar Nätet för "demokratins kloak".

Ledamoten Martine Billard (De Gröna) svarade honom senare att han i och med denna jämförelse skymfar sin egen familj; sin son, som är en flitig fildelare, sig själv, som åtmisntone, enligt Billard, försökt fildela, samt - som om inte detta vore nog - justitieministerns egen brorson.